COMMISSIES

 

Concertcommissie


Deze commissie regelt alles aan logistiek dat nodig is om een concert op een bepaalde locatie te laten plaatsvinden. Het  gaat dan om zaken als het verzorgen van de aankleding van de ruimte waar een concert plaatsvindt, het maken en verspreiden van folders en flyers, het licht, het inregelen van het geluid etc.
 

Muziekcommissie


Deze commissie zoekt, in samenwerking met de dirigent, de muziek uit die past bij een bepaald concert. Ze draagt er zorg voor dat muziek wordt besteld en verspreid onder de leden. De muziekcommissie beheert alle muziek die ooit werd gezongen. Ook houdt zij zich bezig met de opvang van aspirant-leden.