Bestuur

Voorzitter : Mevr. Henny de Jager

Fonteinkruid 51 - 8445 RX Heerenveen

 

Secretaris : Mevr. Aukje Weima  

Kon. Julianaweg 1 - 8443 DP Heerenveen

0513-842955

 

Penningmeester : Dhr. Peter Pith

Turfkoer 9 - 8465 RT Oudehaske

 

Algemene zaken : Mevr. Lieske de Jong

L. Ademalaan 11 - 8453 WJ Oranjewoud


Algemene zaken : vacant